PREVENTIEVE TERUGROEP ACTIE VAN ORTOVOX 3+ LAWINEPIEPERS SOFTWARE VERSIE 2.1

Ortovox 3+ lawinepieper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feedback van SAFETY ACADEMY PARTNERS heeft onthuld dat, in sommige zeer zeldzame situaties, tijdelijke onderbreking van de zendfunctie kan optreden op de Ortovox 3+ lawinepiepers met softwareversie 2.1. Dit kan leiden tot verlenging van het zoekproces. De reden voor de tijdelijke onderbreking is een softwarefout.

Opmerking: apparaten kunnen vanaf 25 mei gratis worden verzonden.

We informeren u zodra u uw 3+ kunt verzenden. Apparaten kunnen niet eerder worden verzonden.
Er hebben zich geen noodsituaties voorgedaan die negatief werden beïnvloed door de softwarefout. Als voorzorgsmaatregel om te waarborgen dat onze klanten geen risico lopen, roepen we alle 3+ lawinepiepers met softwareversie 2.1. terug.

De door deze terugroepactie getroffen apparaten mogen niet meer worden gebruikt zonder de vereiste software-update.

Deze preventieve terugroep actie is uitsluitend van toepassing op ORTOVOX 3+ lawinepiepers met softwareversie 2.1.

3+ apparaten met de volgende software: 1.0, 1.1, 2.0, 2.2 – ongeacht welke kleur – en alle andere ORTOVOX-lawinepiepers (S1 +, S1, ZOOM) zijn niet betroffen.

Beantwoord deze e-mail alstublieft niet.

U vindt alle nodige informatie over het terughalen op onze website: www.ortovox.com/recall-3plus.

Share this Post